Personvern Fagerborgpsykologene AS


I denne erklæringen fremkommer:

 

1. Kontaktinformasjon til virksomheten

2. Hva slags personopplysninger vi behandler, og til hvilket formål

3. Utlevering av personopplysninger

4. Hvordan vi lagrer dine personopplysninger

5. Sletting av personopplysninger

6. Dine rettigheter

 

1. Kontaktinformasjon til virksomheten


Juridisk navn: Fagerborgpsykologene AS

Organisasjonsnummer: 924 557 389

Telefonnummer: 952 53 089 / 952 53 070

E-post: post@fagerborgpsykologene.no

Postadresse: Rosenborggata 9A, 0356 OSLO

Styreleder: Thomas Hugh Peel

 

2. Hva slags personopplysninger vi behandler, og til hvilket formål


Fagerborgpsykologene AS drifter et kontorfellesskap med psykologer som hver for seg representerer sin egen virksomhet med eget organisasjonsnummer i pasientbehandlingen. Psykologene tilknyttet kontorfellesskapet har egen forsikring i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Fagerborgpsykologene AS registrerer således ikke opplysninger som er nødvendige for å yte helsetjenester. Vi behandler kun den informasjon du legger inn i skjemaet på vår nettside. Henvendelsen bør ikke inneholde sensitive opplysninger. I skjemaet fylles ut «Navn», «E-post», «Telefon», og et åpent felt «Til Fagerborgpsykologene». Formålet med disse opplysningene er at vi skal kunne ta kontakt med deg, slik at helsehjelp kan iverksettes. Det er kun Thomas Hugh Peel og Jonas Slettevoll Paulsen som har tilgang til e-post som Fagerborgpsykologene AS mottar når skjemaet har blitt sendt fra deg. Kontaktinformasjon vil bli videreformidlet til annen psykolog i kontorfellesskapet ut fra kapasitet, og eventuelt ønske om spesifikk psykolog. I det kontaktinformasjon er gitt videre er det den spesifikke psykolog sitt ansvar å ivareta dokumentasjonsplikten i henhold til gjeldende lovverk.  

3. Utlevering av personopplysninger


Vi gir ikke dine persondata videre til andre aktører. Ønsker du kopi av den e-post vi mottok da du sendte inn kontaktskjemaet, kan du ta kontakt med oss.

 

4. Hvordan vi lagrer dine personopplysninger


Vi lagrer ikke personopplysninger om deg utover det som er beskrevet over. Vår hjemmeside benytter ikke informasjonskapsler/cookies. Konfidensialitet er for oss viktig, og Fagerborpsykologen AS er ikke representert i sosiale medier som for eksempel Facebook. 

 

5. Sletting av personopplysninger

E-post som Fagerborgpsykologene AS mottar når skjemaet har blitt sendt fra deg vil bli slettet senest innen 14 dager etter at denne er mottatt. 

 

6. Dine rettigheter

Du har rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine persondata.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss:

 

E-post: post@fagerborgpsykologene.no


Telefon: 952 53 089 / 952 53 070