Det første møtet


Noen har gått til psykolog før - for andre er det første gang. 


Det kan være sårbart å skulle åpne seg opp for en person som en ikke kjenner. Nettopp derfor skal det skal oppleves trygt å komme til oss.


Vi vet at hvordan du opplever det første møtet er avgjørende for at du skal føle deg trygg og forstått.  I den første samtalen vil vi være opptatt av hva du ønsker hjelp med og informasjon som kan hjelpe til med å forstå dine vansker og ditt liv. Alt som

blir sagt mellom deg og din psykolog forblir mellom oss.  

Taushetsplikten er en av de viktigste grunnpilarene i helsevesenet i Norge. 


At du føler deg vel, respektert og i gode hender er avvgjørende for et godt resultatet.


Vårt ønske er å skape en så trygg relasjon at du kan snakke åpent og uhindret om de tingene som opptar deg mest.  


Velkommen til Fagerborgpsykologene - din psykolog i Oslo.