Parterapi


Parterapi er en terapiform som hjelper par med å løse konflikter og bedre deres relasjon. Noen oppsøker også parterapi for å få hjelp med å avgjøre om det å avslutte et parforhold er det riktige. Parterapi inkluderer som en hovedregel begge parter, men noen ganger velger en også å ha samtaler alene.  Noen temaer er mer vanlige enn andre:

  • Kommunikasjonsvansker
  • Konflikter om barneoppdragelse
  • Bekymring for rusbruk
  • Vanskelige følelser 
  • Uavhengighet versus avhengighet