Terapi


Individualterapi er den vanligste formen for samtaleterapi. Det som skiller den terapeutiske samtalen fra andre samtaler, er blant annet at den skjer i et fortrolig rom hvor terapeuten har taushetsplikt. Terapeuten er upartisk og ikke-dømmende. I tillegg har terapeuten mye kunnskap om hvordan mennesker fungerer. Her vil en av oss, sammen med deg, utforske hva som skaper vansker i ditt liv og hvordan dette kan endres. I denne prosessen vil vi være aktivt lyttende, vennlige, støttende og deltakende. Vi vil gjøre vårt beste for å forstå deg og din situasjon.

Samtidig vil vi hele veien se etter muligheter som du kan ha nytte av. Vi er opptatt av å legge trygge rammer for deg i dette arbeidet. Vi tilpasser terapimetodene til det som passer for deg og de vanskene du har. Våre faglige vurderinger vil danne et utgangspunkt, og så evaluerer vi sammen behov for eventuelle justeringer. Vi tilbyr terapisamtaler ved vanlige livsvansker, eller dybdeterapi for mer sammensatte vansker. Du trenger ikke å gjøre noen forberedelser i forkant av samtalene. Noen ønsker kun noen få samtaler, mens andre ønsker mer langvarig terapi.