Familieterapi


Ved familieterapi får familien hjelp til å løse konflikter og bedre relasjonene innad i familien. Familieterapi kan involvere alle familiemedlemmene eller de som ønsker å inkluderes. Familieterapi vil kunne hjelpe familiemedlemmer med å forstå hverandre bedre, gi hjelp med mestringsstrategier i krevende situasjoner og ikke minst få familien til å oppleve seg som en familie som tar vare på hverandre. 

Eksempler på temaer som familier ønsker hjelp med er: 


  • Kommunikasjonsvansker
  • Konflikter mellom foreldre og barn
  • Psykiske vansker i familien og hvordan familien sammen kan hjelpe