Å gå i terapi er en investering i egen helse og velvære


Terapi gir mulighet til å ta deg selv og det du strever med på alvor. Gode terapeutiske møter kan være det som skal til for at du oppnår den personlige endring og utvikling du ønsker deg


Vårt fokus vil være at vi sammen kan forstå det som er vanskelig for deg og hvordan det påvirker deg og livet ditt.


Vi tilbyr samtaler med mål om at du kan kjenne deg trygg nok til å utforske det som er vanskelig. Å få dypere kjennskap til og forståelse for eget tanke- og følelsesliv kan være vitaliserende og gi deg bedre fotfeste i livet. 

  • Vi vil gjøre vårt ytterste for å skreddersy et opplegg som passer for deg eller dere. 

  • Vi er opptatt av å bruke vår kunnskap og erfaring, men vil samtidig hevde at ethvert menneskemøte er unikt.

  • Vi tilbyr spesialistkompetanse uten behov for henvisningen og vi har ngen ventetid. 

  • Vi tilbyr også terapi ved bruk av video.